next up previous index
Naprej: Uvod

Citiranost in faktor vpliva IF[*]

mag. Zvonko Kribel, TURISTICA - College of Tourism

Portorož/Portorose

Povzetek:Spodnje delo je nastajalo na začetku leta 2002 predvsem za predavateljice/predavatelje, študentke ter študente Turistice, pri njihovem raziskovalnem delu, na pobudo knjižničark, Lidije Seljak in Barbare Bradaš-Premrl. Žal ob času pisanja predavatelji in drugi sodelavci Turistice, ki ni članica nobene univerze, nimamo neposrednega pristopa do www.webofscience.com, tj. ISI  Web of Science   indeksov, o čemer bo največ besed.

The following article is directed to teachers, lecturers, and our students. It will introduce the reader to somehow mystique arguments of citation indexing, Science Citation Index (SCI)   , Social Science Citation Index (SSCI)   , Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)  ,  Web of Science (WOS),    JCR   , and impact factor (IF).   

This work was done, encouraged by our librarians, Lidija Seljak, and Barbara Bradaš-Premrl, in the beginning of the year 2002, and put on our WEB site. I wrote the text in Slovene language, preferred by most of our students. My apologies to English speaking readers. 
next up previous index
Naprej: Uvod

© 2002,2003; Z.KRIBEL Portorož/Portorose